Gimnazijos vadovai

 
Gimnazijos direktorė
VIOLETA DAPKEVIČIENĖ
 
Tel. 85 2586281
Mob. tel. 864028679
El. pašto adresas: verdenemok@gmail.com
 
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis išsilavinimas
Vadovo metų veiklos ataskaitos: 2021m., 2020m., 2019m., 2018m., 2017m.
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VIOLETA KAZIŪNIENĖ
 Tel. 85 2586281
El. pašto adresas: verdenemok@gmail.com
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Aukštasis išsilavinimas
..
 
..
….
….
….
…..
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
MARIJANA PRUSAKAITĖ-SEMIONOVA
 
 Tel. 85 2586281
El. pašto adresas: verdenemok@gmail.com
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Aukštasis išsilavinimas
….
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
JULIJA SEVRUSEVIČIENĖ
Tel. 85 2586281
El. pašto adresas: verdenemok@gmail.com
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
…..
 
…..
….
….
….
…..
 
 
Skip to content