Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
 
Gimnazijos neformaliojo švietimo grupės
 
Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti gimnazijoje veikia muzikos, šokių, dailės, sporto, techninės kūrybos, etnokultūrinio, technologijų, profesinio orientavimo,  matematinio ugdymo neformaliojo švietimo grupės (būreliai).
 
 
 
Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos
 
Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 
Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1
 
Be to, gimnazijoje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 
 
Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą
 
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
 
 
 
…..
…..
 
…..
 
 
…..
 
Skip to content