Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
 
Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas
 
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
 
Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a3ed7ce04d6411ea8aceeadd0c5b168c
 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/933f8530e9ca11e99681cd81dcdca52c  
 
Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
 
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai
 
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 
Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas
 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
 
Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams
…..
Daugiau savivaldybės teisės aktų galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieškoje https://web.vrsa.lt/vaktai  
Skip to content