Pagalbos mokiniui specialistai

 

Rima Rybakova – socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė

 
Tel.: 865515035, el. paštas: rimarybakova@gmail.com
 
 
 
 
……

…..

…….
…….
.,….
……
…..
Beatričė Naujalienė – specialioji pedagogė
…..
Tel.: 861589366, el. paštas: beatricenaujaliene2@gmail.com
….
 
 
 
…..
……
…..
……
 
 
 
……
…..
…..
…..
…..
Aušra Šidlauskienė – psichologo asistentė
Tel.: 852586281,
 
 
…..
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 
Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:
 
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
 
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
 
Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt
 
 
…..
 
 
 
 
 

 

 

Skip to content