Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkė – Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
 
Sekretorė – Beatričė Naujalienė, specialioji pedagogė
 
Nariai:
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Aušra Šidlauskienė, psichologo asistentė
Jolanta Jurkšaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Viktoras Martyncevas, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Danuta Vetrenkienė, Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja
….
…..
…..
GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkas: Viktoras Martyncevas, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.
Nariai: Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.
Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė.
….
….
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė – Violeta Dapkevičienė, gimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 
Sekretorė – Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
 
Nariai:
 
Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Regina Stankevičienė‚ biologijos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė      
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Alicija Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
…..
…..
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
…..
Komisijos pirmininkas – Julija Sevrusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Komisijos pirmininko pavaduotojas – Vytautas Garšva, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
…..
Nariai:
….. 
Regina Stankevičienė‚ biologijos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė      
Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
Atsakinga už pirkimų verčių apskaitą – Natalija Purikova, raštinės vedėja.
….
….
…..
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
…..
Grupės vadovas – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Grupės nariai:
…..
Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė     
….
Skip to content