Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

…..Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.
…..Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.
…..Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
…..Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.
…..Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus!

…..Informuojame, kad prašymai priimti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę 2021-2022 mokslo metams informacinėje sistemoje teikiami iki š. m. balandžio 1 d.
…..Vadovaujantis 2021 m. vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-38 patvirtintu centralizuotu vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.
…..Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai. 
…..Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2021-2022 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.
 
Registracijos nuoroda:
…..Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „registracija į darželius“.
 
Kilus klausimams, kreipkitės į gimnaziją telefonu (85)2586281, el. p. verdenemok@gmail.com

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU

…..
…..
…..
…..
…..
….
…..
….
 
….
 

Europos kalbų diena gimnazijoje

…..Rugsėjo 24 dieną Paberžės ,,Verdenės” gimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena. Pirma pamoka prasidėjo gimnazijos mokinių paruošta radijo laida, kurioje buvo kalbama apie daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, apie tai, kaip kalbų mokymasis praturtina asmenybę, padeda bendrauti ir pažinti kitus, atveria vartus į pasaulį. Užsienio kabų įgūdžiai tampa neišvengiami mūsų gyvenime, todėl kalbų diena yra kasmet oficialiai švenčiama. 
…..Pasibaigus radijo laidai, visos klasės atliko specialias, burtų keliu išrinktas, užduotis. Atliktų užduočių rezultatai, kurių nekantriai laukė visos klasės, buvo iškabinti stende. Ne tik nugalėtojai, bet ir visi konkurso dalyviai pagilino savo žinias apie Europos šalis ir šių šalių kalbas.
…..Pradinių klasių mokiniai drauge su anglų kalbos mokytoja paruošė gimnazijai dovaną – Europos kalbų dienos progai sukurtą filmuką ,,Ar gyvūnai kalba?” (Do Animals Have a Language?). Filmuke buvo panaudoti mokinių kūrybiniai darbeliai. Antros klasės mokiniai nupiešė pasisveikinimus užsienio kalbomis ir juos papuošė vėliavėlėmis, o trečios ir ketvirtos klasių mokiniai nupiešė gyvūnus, skleidžiančius garsus įvairiomis kalbomis.
…..Pertraukų metu koridoriuose skambėjo įvairių Europos šalių muzika ir dainos, buvo kalbama įvairiomis kalbomis, vyravo puiki nuotaika.
…..Džiaugiamės, kad visos klasės aktyviai dalyvavo Europos kalbų dienos veiklose. Dėkojame visiems mokytojams ir mokinių tėveliams, kurie žingsnis po žingsnio veda jaunąją kartą pažinimo keliu per žodį ir kalbą.
 
Šventės organizatoriai:
Rusų kalbos vyr. mokytoja  Asta Martyncevienė
Anglų kalbos vyr. mokytoja Jūratė Kažemėkienė
Anglų kalbos vyr. mokytoja Irena Dzvinel 

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“

…..Šiemet minime 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines. Tradiciškai rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną – Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Šios iniciatyvos tikslas – aplankyti masines žydų žūties vietas, einant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės.
…..Pagerbdami Holokausto aukas, IIG klasės mokiniai drauge su lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąja mokytoja Violeta Kaziūniene lankėsi Paberžės žydų žudynių vietoje ir kapavietėje. Čia mokiniai skaitė skaudžius prisiminimus apie žydų genocidą, dalijosi istoriniais faktais ir žiniomis, ant lauko akmenėlių piešė Dovydo žvaigždes, rašė nužudytų žydų vardus, kaip atminties simbolius išdėliojo akmenukus ant kapo. Vėjyje suplazdėjo atminimo žvakių liepsnos.
…..Grįžę į gimnaziją, mokiniai dalyvavo netradicinėje literatūros pamokoje, kurios metu su pagarba ir rimtimi pristatė paruoštas pateiktis bei kitus darbus žydų genocido tema, kalbėjosi apie žmogiškumą, pakantumą, toleranciją.
…..Dalyvaudami ,,Atminties kelio“ iniciatyvoje, mokiniai dar labiau suvokė, kodėl minime šią datą, kodėl svarbu žinoti apie įvykdytus nusikaltimus ir kodėl tai, kas įvyko Holokausto metu, neturėtų niekada pasikartoti.
…..
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Violeta Kaziūnienė

Europos judumo savaitė Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijoje

…..Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Šių metų Europos judumo savaitės tema – Saugus ir sveikas tvariai judėdamas.  Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija prisijungė prie tvaraus judėjimo kampanijos ir dalyvavo įvairiose veiklose.
…..Aktyvūs ir sportiški buvo patys mažiausieji – ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai. Jie rugsėjo 16 – 22 dienomis drauge su savo mokytojomis Birute Baušiene, Irina Daugviliene ir Stanislava Cijunaitiene dalyvavo veiklose „Saugiai judu, sveikas esu. Judriųjų žaidimų valandėlės.“ Taip pat vaikai sužinojo  apie tvaraus judėjimo naudą.
…..Pradinių klasių mokiniai smagiai judėjo, šokdami ,,flashmobą“ ir dalyvaudami „Aktyvioje šokio pertraukoje“. Judriai laiką leido ir šeštokai, kurie varžėsi estafečių rungtyse, o septintokai, dalyvavę Kangoo Jumps treniruotėje „Šok į batą“, dar kartą įsitikino, kad judėjimas labai svarbus kiekvieno mūsų sveikatai. Mokiniams užsiėmimus vedė šokio mokytoja Violina Romeikaitė ir fizinio ugdymo mokytojas Valdemar Šaveiko.
…..Nepabūgę rudeniško oro, į pėsčiųjų žygį „Keliauk sveikai ir tvariai“ ėjo aštuntos klasės mokiniai. Drauge su savo klasės vadove, technologijų vyresniąja mokytoja Laima Juodėniene, mokiniai keliavo po Paberžės apylinkes ir nuėjo daugiau nei 21 kilometrą.
…..Europos judumo savaitė baigėsi, tačiau pozityvios emocijos ir įgyta patirtis dalyvavusius aktyviosiose veiklose lydės dar ilgai. Džiugu, kad gimnazijos bendruomenė prisijungė prie Europos judumo savaitės, o renginiai paskatino keisti savo įpročius, padidino motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, sistemingai judėti, rūpintis savo sveikata.
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė

Rudenėlio paslapčių skrynelė

…..Rugsėjo 6-10 dienomis Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai dalyvavo tradicinėje tyrinėjimų ir atradimų savaitėje ,,Rudenėlio paslapčių skrynelė“. Šiais metais rudenėlio skrynelėje slėpėsi spalvingi gražuoliai obuoliai.
…..Visą savaitę vaikai drauge su savo mokytojomis dalyvavo įvairiausiose veiklose, kurių metu  stengėsi sužinoti kuo daugiau rudenėlio paslapčių, kurios pasislėpė obuoliukuose. Vaikai obuolius skaičiavo, matavo,  išbandė ,,obuolmetrą“ (matavo savo ir draugų ūgį), dėliojo iš obuoliukų įvairias figūras, kūrė erdvines kompozicijas, dalyvavo degustacijose, mokėsi pasigaminti svarainių gaivą, ragavo obuolių sultis ir obuolienę.
…..Vyresnieji ugdytiniai dalyvavo mini akcijoje ,,Stebuklingas obuolys“, kurios metu vaišino gimnazijos darbuotojus obuoliais, ,,užburtais“ stebuklingais linkėjimų žodeliais.
…..Taip pat ugdytiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse, kurių metu atsiskleidė vaikų meniniai gebėjimai ir kruopštumas, mažieji  sukūrė daug įdomių darbelių, kuriuose puikavosi gražuoliai obuoliai.
…..Savo smalsumą mažieji obuoliautojai  patenkino, tyrinėdami obuolių skilteles ir sėklas, eksperimentuodami, žaisdami talpos žaidimus, plukdydami obuolius.
…..Tyrinėjimų savaitė baigėsi rudenine pramoga ,,Obuolių žygiu“, kuris vyko gimnazijos kieme ir stadione. Mažieji žygeiviai  smagiai rungtyniavo estafetėse, demonstruodami  vikrumą, greitumą, judesių tikslumą. Po to  vaikai ,,atrado“ Obuolių jūrą, kurioje plukdė obuolinius laivelius. Galiausiai žygio dalyviai turėjo įveikti painų obuolių labirintą, kuris vaikus nuvedė į rudeninės iškylos aikštelę.  Aikštelėje mažųjų laukė vaišės – obuolių sultys, džiovinti obuoliukai, obuolių pyragai.
…..Tyrinėjimų savaitė baigėsi, o mažieji obuolių ekspertai užvėrė paslapčių skrynelę iki kito rudenėlio.
…..
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos
Skip to content