Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

…..Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.
…..Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.
…..Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
…..Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.
…..Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus!

…..Informuojame, kad prašymai priimti vaikus į priešmokyklinio ugdymo grupę 2021-2022 mokslo metams informacinėje sistemoje teikiami iki š. m. balandžio 1 d.
…..Vadovaujantis 2021 m. vasario 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-38 patvirtintu centralizuotu vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, į priešmokyklines ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje bei prašymai ateinantiems mokslo metams informacinėje sistemoje pateikti iki šių metų balandžio 1 d.
…..Priėmus visus Įstaigos aptarnavimo teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius pageidaujančius ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami Vilniaus rajono savivaldybėje deklaruoti vaikai. Priėmus visus Savivaldybėje deklaruotus vaikus ir esant laisvų vietų, tėvų (globėjų) prašymu priimami kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys vaikai. 
…..Prašymai į pageidaujamos (-ų) Įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes pateikti po šių metų balandžio 1 d. 2021-2022 mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų. Jeigu prašyme pageidaujamoje (-ose) Įstaigoje (-ose) nėra laisvų vietų – siūloma artimiausia Įstaiga, vykdanti priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų.
 
Registracijos nuoroda:
…..Informacinėje sistemoje, registruojant vaiką į bendrojo ugdymo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirenkama skiltis „registracija į darželius“.
 
Kilus klausimams, kreipkitės į gimnaziją telefonu (85)2586281, el. p. verdenemok@gmail.com

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU

…..
…..
…..
…..
…..
….
…..
….
 
….
 

Stovykla „Berželis“

…..Šauniai vasaros atostogas pradėjo Paberžės „Verdenės“ gimnazijos mažieji. Jau šešioliktus metus iš eilės juos po savo vėliava subūrė vaikų vasaros dienos stovykla „Berželis“. Kaip ir kiekvienais metais sportavome, iškylavome, pramogavome, sužinojome ir išbandėme daug naujų dalykų. Viso projekto metu grožėjomės Lietuvos kraštovaizdžiu.
…..Stovyklos atidarymas vyko Glitiškių  kaime, prie Širvio ežero. Pasilinksminę, sukūrę stovyklautojų skanduotę, tvarkėme ežero pakrantę, mokėmės teisingai rūšiuoti atliekas, o iš buitinių atliekų pagaminome funkcionalų daiktą.
…..Gimnazijos lauko klasėje įsirengėme kūrybines dirbtuvėles, kur ne tik teoriškai, bet ir praktiškai susipažinome su senas tradicijas menančiu keramikos amatu – padarėme krepšelius ir spaudus molyje. 
…..Kitą dieną vykome į Rumšiškių liaudies buities muziejų, kur apžiūrėjome ekspozicijas po atviru dangumi: gyvenamuosius namus, ūkinius pastatus ir senovinius rakandus. Lankėmės senovę menančioje pradžios mokykloje. Muziejaus centre sužinojome apie senovės miestelėnų buitį, darbus, tradicijas.
…..Gražia tradicija yra tapusi stovyklos uždarymo šventė, kuri šiemet vyko Neries regioniniame parke. Keliaudami Šilėnų pažintiniu taku, susipažinome su unikaliu Šilėnų kaimu ir miškingomis jo apylinkėmis. Pakeliui aplankėme stebuklinguosius šaltinius, grožėjomės lietuviškų orchidėjų pelke. Lankėmės akmenų skulptūrų parke, keliavome Vilnojos ežero pakrantėmis. Šventės pabaigoje visi stovyklautojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
…..Palinkėję geros vasaros draugams, padėkoję stovykloje dirbusioms mokytojoms, mažieji gimnazistai išsiskirstė atostogauti.
…..
Pradinių klasių mokytojos
 

2020-2021 m. m. šauniausios klasės išvyka

…..Antrus metus iš eilės 7 klasės mokiniai iškovojo „Šauniausios klasės“ titulą. Po nelengvų karantininių mokslo metų ir ilgo buvimo namuose prie kompiuterių ekranų mokinių laukė ypatinga dovana – kelionė „Anykščiai – Biržai – istorijos ir pramogos“.
…..Drauge su gide Aušra, susėdę į organizatorių autobusiuką, septintokai patraukė Anykščių link. Jautėsi, kad mokiniai buvo išsiilgę gyvo bendravimo ir buvimo kartu, autobusiukas skambėjo nuo mokinių džiugaus klegesio ir dainų. Pasiekę pirmąjį kelionės tikslą, jie pasivaikščiojo prie Puntuko akmens (tai antras pagal dydį akmuo po Barstyčių akmens), nuo jo kilo į Medžių lajų taką (tai pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų lygyje).  Nuo apžvalgos bokšto grožėjosi A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“ aprašytais gamtos vaizdais. Taip pat įsitikino  beždžionių tilto tvirtumu ir jo teikiamomis galimybėmis. Vėliau septintokai kopė ieškoti laimės prie J. Biliūno „Laimės žiburio“, kuris yra Liudiškių kalvos viršūnėje. Ten palaidotas ir pats rašytojas.
…..Po „laimės paieškų“ mokiniai patraukė prie įspūdingais vitražais puoštos Šv. Mato bažnyčios, tai aukščiausia dvinavė bažnyčia Lietuvoje. Viename iš bažnyčios bokštų įrengta apžvalgos aikštelė, į kurią užkopę mokiniai atsidūrė tiesiai po trimis bažnyčios varpais, o aplinkui matė nepakartojamus Šventosios upės slėnio panoramos vaizdus. Suvalgę picas ant upės kranto, toliau vyko į gilias tradicijas puoselėjantį Biržų kraštą. Mokiniai grožėjosi Biržų pilimi, pastatyta pietiniame Širvėnos ežero krante, grafams Tiškevičiams priklausiusiu Astravo dvaro ansambliu, įsikūrusiu prie seniausio Lietuvoje tvenkinio  Širvėnos dirbtinio ežero pakrantėje. Apžiūrėjo ilgiausią šalyje pėsčiųjų tiltą – užtvanką ir parką. Taip pat lankėsi Biržų krašte esančiame Kirkilų bokšte, į kurį užkopus nuo pusmėnulio formos apžvalgos aikštelės karštą vasaros dieną galima pamatyti, kaip karstinių ežerėlių vanduo nusidažo raudona spalva. Aplankė ir Karvės Olą – tai karstinė smegduobė su ola, esanti Biržų regioniniame parke (Karajimiškio kaime). Tai žinomiausias ir geriausiai ištirtas geologinis gamtos paminklas Šiaurės Lietuvoje.
…..Kupini nepakartojamų įspūdžių, su gera nuotaika ir dainomis mokiniai saugiai grįžo į namus. Septintokai dėkoja  gimnazijos rėmėjai kredito unijai ,,Saulėgrąža“ ir jos vadovui G. Piragiui už nepamirštamą išvyką, gidei Aušrai už įdomius pasakojimus ir nuoširdų bendravimą ir saugiai bei kantriai vežusiam vairuotojui.
…..
7 klasės vadovė, technologijų vyresnioji mokytoja Laima Juodėnienė

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS TURISTINIS ŽYGIS ,, APLINK GIMNAZIJĄ – VASARĖLĖS LINK“

…..Saulėtą ir šiltą birželio 17 dienos rytą Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos kieme rinkosi mažieji žygeiviai. Skambant linksmoms vasariškoms melodijoms, kurias atliko gimnazijos pučiamųjų instrumentų ansamblis, prasidėjo ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupių mokslo metų užbaigimo renginys ,,Aplink gimnaziją – vasarėlės link“.
…..Mažieji turistai su kuprinėmis ant pečių patraukė į sporto aikštyną. Pirmiausia žygeiviai turėjo įveikti bėgimo rungtį, po to visi pateko į linksmųjų kliūčių ruožą, kuriame išbandė savo vikrumą, lankstumą ir greitumą.  Sėkmingai atlikę sportines užduotis, vaikai sustojo miško aikštelėje ir ,,pasimatavo žvėrelių batus“ ( berbro, šerno, voveraitės, briedžio, lapės).  Apsiavę padidintus  žvėrelių pėdsakų šablonus, vaikai mėgino su jais pereiti smėlio takelį.  Ši užduotis mažiesiems suteikė labai daug teigiamų emocijų.
…..Pailsėję keliauninkai patraukė toliau ir medžių pavėsyje pamatė ,,Moksliukų“ lauko klasę.  Vaikų laukė keturios eksperimentinės užduotys. Susidomėję vaikai stebėjo, kaip susidaro vaivorykštė iš ,,Skittles“ saldainių, kaip išsiveržia  sodos – acto ugnikalnis, klausėsi, kaip skamba spalvotas  vanduo stiklainiuose, dėliojo sveikuoliškų maisto produktų mozaiką.
…..Kupini gerų įspūdžių ir naujų atradimų keliauninkai atžygiavo į ,,Vasaros vaišių pievutę“, kurioje įkūrė stovyklavietę: išsitiesė savo patiesaliukus  ir, pasijutę tikrais vasarotojais, prigulė saulutės atokaitoje, skanavo užkandžius ir  ,,meškeriojo“  su žnyplėmis saldainius iš   akvariumo.
…..Žygis tęsėsi – vaikai atėjo į ,,Muzikos ir šokio aikštelę“. Aikštelėje melodingai suskambo  vaikiškos dainelės apie vasarėlę, o šokių būta pačių įvairiausių ir linksmiausių. Smagiai pasilinksminę, vaikai sustojo apdovanojimų takelyje, mokslo metai ir šventė ėjo į pabaigą.
…..Žygio dalyviams  buvo išdalinti  turistų  medaliai, garsiai skambėjo vaikų plojimai   ir juokas…  Vasaros atostogos  jau  čia pat!
…..
Mažiesiems keliautojams šventę parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Birutė, Irina ir Stanislava, šokio mokytoja Violina, muzikos mokytojas Tadas

Integruotų veiklų projektas ,,Vasarą pasitinkant“

…..Vasarą Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokiniai pasitiko neįprastai – birželio 1-16 dienomis dalyvavo integruotų veiklų projekte ,,Vasarą pasitinkant“. Jo metu mokiniai virtualiai keliavo po Lietuvą ir paruošė kelionės įspūdžių pristatymus. Stebėjo Panevėžio lėlių teatro spektaklį ,,Lėlių cirkas“, virtualiai susitiko su spektaklyje vaidinusiais aktoriais, rašė pasakojimus apie stebėtą renginį, juos iliustravo. Į susitikimą ,,Iš žaislų istorijos“ mažuosius pakvietė Dalia Ivanauskaitė-Sabalė, VšĮ saviraiškos studijos AK’MENUKAI edukatorė. Vaikai ne tik susipažino, su kokiais žaislais žaidė jų bendraamžiai prieš šimtą ir daugiau metų, bet ir patys pasigamino skudurinę lėlę, sugalvojo jai vardą ir sukūrė jos aprašymą. Su anglų kalbos mokytoja kūrė komiksus ,,Mes mylime žemę“, drauge su muzikos mokytoja žaidė muzikinius žaidimus. Projekto veiklas kiekvieną dieną pagyvino šokių mokytojos sukurtas ,,Džiunglių šokis“. Mokiniai mokėsi kurti minčių žemėlapius ,,Sveika gyvensena“, ,,Kaip matematika draugauja su lietuvių kalba“, kūrė atostogų planus ,,Mano atostogos“. Taip pat projekto metu nepamiršome švenčių ir įsimintinų dienų. Paminėjome Vaikų gynimo dieną ir paruošėme sveikinimus tėčiams. Minėdami Gedulo ir vilties dieną, žiūrėjome dokumentinę apybraižą ,,Tremtis vaikų akimis“.
…..Baigiantis projektui, mokiniai susitiko su bibliotekos vedėja ir savo draugams paruošė knygų, kurias siūlė perskaityti vasarą, pristatymus. Na, o paskutinę dieną susitiko  gimnazijos kieme. Gimnazijos direktorė pasveikino visus sėkmingai užbaigus mokslo metus, puikiai ir labai gerai besimokančius mokinius apdovanojo garbės raštais ir atminimo dovanėlėmis bei visiems palinkėjo gražios vasaros.
…..
Pradinių klasių mokytojos
Skip to content