Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 
Sveikatos priežiūros specialisto gimnazija neturi, funkcijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro mobiliosios komandos koordinatorė Marija Kudrevičiūtė.
 
Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma remiantis šiais teisės aktais:
 
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas
 
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
 
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt
 
Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos
 
Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16
Skip to content