Pailgintos dienos grupė

Siekiant užtikrinti pradinių klasių mokinių saugų ir prasmingą laiko po pamokų leidimą bei galimybę gerinti savo mokymosi pasiekimus, o mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaryti palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, gimnazijoje atidaryta pailginta dienos grupė.
….
 
 
….

 

Skip to content