Gimnazijos istorija

……Mokykla įkurta 1992 metų rugsėjo 1 dieną, atsiskyrus nuo buvusios mišrios Paberžės vidurinės mokyklos. Tuometinėje Paberžės 2-ojoje vidurinėje mokykloje mokėsi 81 mokinys, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą valstybine lietuvių kalba.
……Pirmasis mokyklos direktorius a. a. Petras Mažeika  mokyklai vadovavo nuo 1992 metų rugsėjo iki 2000 metų spalio mėnesio.
……Nuo 1999-2000 mokslo metų mokykloje įvestas profilinis mokymas.
……Nuo 2001 metų kovo iki 2015 metų rugpjūčio mėnesio mokyklai vadovavo direktorė Vanda Nivinskienė. Jai vadovaujant, buvo renovuotas pagrindinis mokyklos pastatas, didelis dėmesys skiriamas ugdymo proceso kokybei, sukurta specialiojo ugdymo sistema, sustiprėjo materialinė, techninė bei ūkio bazė. 2008 metais mokykloje vyko išorinis vertinimas. Išorės vertintojai mokyklos veiklą įvertino gerai.
……Mokinių pavėžėjimui iš atokesnių Paberžės seniūnijos vietovių 2008 metais Lietuvos Vyriausybė mokyklai skyrė mokyklinį autobusą.
……Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ 2014 metų gegužės 27 dieną mokykla akredituota ir tapo Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija.
……2014 metų rugsėjo mėnesį įvyko gimnazijos inauguracija.
……2014 metais paruoštas investicinis projektas ir gautos lėšos gimnazijos pastato 3C1 atstatymui. Projekto įgyvendinimas buvo  numatytas 2015-2017 metais.
……Nuo 2016 metų gegužės 27 dienos gimnazijai vadovauja direktorė Violeta Dapkevičienė.
……Vadovaujant direktorei Violetai Dapkevičienei, baigtas statyti naujas gimnazijos korpusas, kuris įrengtas inovatyviai ir šiuolaikiškai. Šalia naujojo korpuso įrengta vaikų žaidimų aikštelė, sutvarkyta gimnazijos aplinka (išasfaltuotas gimnazijos kiemas). Pertvarkytos ir estetiškai  įrengtos gimnazijos edukacinės aplinkos.
……
Skip to content