Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA
….
Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sekretorė –  Rima Jonytė – Jackova (tėvų atstovė)
…..
Nariai:
…..
Renata Boguslavska (mokytojų atstovė)
Valdemar Šaveiko (mokytojų atstovas)
Inga Kerulienė (tėvų atstovė)
Julija Sevrusevičienė (tėvų atstovė)
Viktorija Krečiūtė (mokinių atstovė)
Aneta Kerulytė (mokinių atstovė)
Asta Šatienė (bendruomenės atstovė)
…..
Kuruoja:
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
…..
…..
…..
GIMNAZIJOS DARBO TARYBA
….
Pirmininkas – Viktoras Martyncevas, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Sekretorė –  Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Narė: Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
….
…..
GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Jolanta Jurkšaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
 
Rasa Jarumbauskienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Bronė Dalė Jokužienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja
Lina Mikutytė – kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Aušra Šidlauskienė –  socialinių mokslų, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, menų ir  technologijų metodinės grupės pirmininkė, psichologo asistentė, etikos mokytoja
Rima Vaitonienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 
…..
…..
MOKINIŲ TARYBA
 
Mokinių tarybos pirmininkė – Viktorija Krečiūtė IIIG kl.
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja – Greta Bobinaitė IG kl.
 
Kamila Liutkevič IVG kl.
Veronika Rodevič IIIG kl.
Emilija Laurinavičiūtė III G kl.
Guoda Juzefovičiūtė IIG kl.
Aneta Kerulytė IIG kl.
Karina Frolova IIG kl.
Lavija Rybakova IIG kl.
Jolita Krečiūtė IG kl.
Gabija Rybakova IG kl.
Elinga Purlytė IG kl.
Skaistė Radavičiūtė IG kl.
Edita Kiselytė IG kl.
Milana Zdanovič 8 kl.
Gabija Traur 8 kl.
Gabija Jurgelevič 8 kl.
Aistė Ilčiukaitė 8 kl.
Jovita Adamovič 8 kl.
Rasa Juzefivičiūtė 8 kl.
Diana Martyncevaitė 7kl.
Erika Paškevičiūtė 7 kl.
 
 
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja:
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Dainius Makauskas 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja: 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
 
 
 
 
 
 
Skip to content