Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA
….
Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sekretorė –  Rima Jonytė – Jackova (tėvų atstovė)
…..
Nariai:
…..
Renata Boguslavska (mokytojų atstovė)
Valdemar Šaveiko (mokytojų atstovas)
Inga Kerulienė (tėvų atstovė)
Julija Sevrusevičienė (tėvų atstovė)
Edvard Šileika (mokinių atstovas)
Vita Tupikovskytė (mokinių atstovė)
Asta Šatienė (bendruomenės atstovė)
…..
Kuruoja:
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
…..
…..
…..
GIMNAZIJOS DARBO TARYBA
….
Pirmininkas – Viktoras Martyncevas, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Sekretorė –  Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Narė: Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
….
…..
GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Jolanta Jurkšaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
 
Rasa Jarumbauskienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Bronė Dalė Jokužienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja
Lina Mikutytė – kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Ana Podberezkina – socialinių mokslų, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyresnioji mokytoja 
Rima Vaitonienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 
…..
…..
MOKINIŲ TARYBA
 
Mokinių tarybos pirmininkė – Viktorija Krečiūtė IIIG
….
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas – Lavija Rybakova IIG
…..
Mokinių tarybos nariai:
…..
Kamila Liutkevič IVG
Dominykas Ladygo IVG
Veronika Rodevič IIIG
Vyta Laminskytė IIIG
Jekaterina Uleckaja IIIG
Guoda Juzefovičiūtė IIG
Aneta Kerulytė IIG
Karina Frolova IIG
Jolita Krečiūtė IG kl.
Greta Bobinaitė IG kl.
Elinga Purlytė IG kl.
Skaistė Radavičiūtė IG kl.
Ksenija Valentina Kumišča  IG kl.
Edita Kiselytė IG kl.
Milana Zdanovič 8 kl.
Gabija Traur 8 kl.
Gabija Jurgelevič 8 kl.
…..
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja:
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Dainius Makauskas 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja: 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
 
 
 
 
 
 
Skip to content