Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje atsakinga Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė, tel.: (85) 2586281, el. paštas: verdenemok@gmail.com.
 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos  korupcijos prevencijos tvarkos aprašu. 
 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681
 
 
Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:
 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt
 
…..
…..
 
 
Skip to content