UTA įgyvendinimas

UTA ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDA
 
Violeta Dapkevičienė – direktorė, komandos pirmininkė;
Violeta Kaziūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
Marijana Prusakaitė-Semionova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
Jolanta Jurkšaitienė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, įgyvendinimo grupės vadovė;
Rasa Jarumbauskienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, narė;
Ana Podberezkina, socialinių mokslų, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, menų ir  technologijų metodinės grupės pirmininkė, narė;
Rima Vaitonienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, narė;
Bronė Dalė Jokužienė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė;
Lina Mikutytė, kalbų metodinės grupės pirmininkė, narė.
 
 
Daugiau apie ugdymo turinio atnaujinimą galite rasti čia:
Skip to content