Vaikų priėmimas į gimnaziją

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.
 
Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898
 
Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu
 
Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
 
Prašymus dėl priėmimo į gimnazijos 1–12 klases priima raštinės vedėja Natalija Purikova.
Tel. numeris: (8~5) 258 62 81
El. pašto adresas:  verdenemok@gmail.com.
            Darbo laikas: 7.45 – 16.15
 
 
GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkas: Viktoras Martyncevas, fizikos ir informacinių technologijų vyresnysis mokytojas.
Nariai: Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.
Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė.
 
 
 
Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 
Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/403031704d6411ea8aceeadd0c5b168c
 
 
 
 
 
Skip to content