Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima raštinės vedėja Natalija Purikova.
Tel. numeris: (8~5) 258 62 81
El. pašto adresas:  verdenemok@gmail.com.
Darbo laikas: 7.45 – 16.15
 
 
Už brandos atestato ir jo priedo dublikatą buvęs mokinys turi apmokėti su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas.
Brandos atestato ir jo priedo dublikato kaina – 4,34 Eur.
Sąskaitos numeris, į kurią mokėti už brandos atestato ir jo priedo dublikatą, būtinai nurodant mokėjimo pavedime gimnazijos pavadinimą – LT634010051001859722
 
 
Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu
Skip to content