Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753 ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašu.
 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos Viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) www.cvpp.lt 
…..
…..
…..
….
Viešųjų pirkimų tarnyba https://vpt.lrv.lt/lt  
…..
 
Skip to content