Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

……….Gimnazija, puoselėjanti etnokultūrines, tautines, pilietines tradicijas ir teikianti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį išsilavinimą, sudaranti mokiniams palankias galimybes atskleisti individualius gebėjimus.

MISIJA

……….Teikti kokybišką ugdymą(si) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir padėti kiekvienam mokiniui realizuoti savo kūrybos galias ir gebėjimus, patenkinti prigimtines reikmes: saviraiškos, meilės ir pagarbos, gyvenimo prasmės, supratimo, valios ir darnos.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

  • Kūrybiškumas;
  • Atsakingumas;
  • Patriotiškumas;
  • Pagarba žmogui;
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Skip to content