Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.
 
 
Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1776DF569DAF/asr
 
Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą
 
…..
Skip to content