Ugdymo proceso organizavimo trukmė

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 MOKSLO METAIS
 
…..Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.
…..Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams – 160, 1–4 klasių mokiniams – 175, 5-8, IG–IIG klasių mokiniams – 185, IIIG klasės mokinimas – 180, IVG klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.
 
 
Ugdymo proceso pabaiga ir trukmė (savaitėmis):
 
 
Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
PU 2023-05-31 33
1-4 2023-06-08 35
5-IIG 2023-06-22 37
IIIG 2023-06-15 36
IVG 2023-06-01 34
 
  
Mokslo metai skirstomi į trimestrus ir pusmečius:
 
      
  Trimestrai (5-IIG kl.) Pusmečiai (1-4, III-IVG kl.)
I 2022-09-01 – 2022-12-02 2022-09-01 – 2023-01-27
II 2022-12-05 – 2023-03-17 2023-01-30 – 2023-06-08 (1-4 kl.)

2023-01-30 – 2023-06-15 (IIIG kl.)

2023-01-30 – 2023-06-01 (IVG kl.)

III 2023-03-20 – 2023-06-22
 
 
 Skiriamos atostogos:
 
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–8, IG–IIIG klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

 

Vasaros atostogos IVG klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

 
 
 
Skip to content