Administracija

 
Gimnazijos direktorė
VIOLETA DAPKEVIČIENĖ
 
Tel. 85 2586281
Mob. tel. 864028679
 
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 29 metai
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VIOLETA KAZIŪNIENĖ
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 11 metų
 
….
Mokytojas, atliekantis vadybines funkcijas
VIKTORAS MARTYNCEVAS
...
Tel. 85 2586281
….
   Fizikos ir IT vyresnysis mokytojas
….
…..
….
….
….
…..
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
MARIJANA PRUSAKAITĖ-SEMIONOVA
(vaiko priežiūros atostogose)
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 14 metų
….
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
JULIJA SEVRUSEVIČIENĖ
Tel. 85 2586281
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
…..
…..
….
….
….
…..
Raštinės vedėja
….
NATALIJA PURIKOVA
……
Tel. 85 2586281
 
Skip to content