Administracija

 
Gimnazijos direktorė
VIOLETA DAPKEVIČIENĖ
 
Tel. 85 2586281
Mob. tel. 864028679
 
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 27 metai
 
 
  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
MARIJANA PRUSAKAITĖ-SEMIONOVA
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 12 metų
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VIOLETA KAZIŪNIENĖ
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 9  metai
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
GIEDRĖ NORKŪNIENĖ
Tel. 85 2586281