Administracija

 
Gimnazijos direktorė
VIOLETA DAPKEVIČIENĖ
 
Tel. 85 2586281
Mob. tel. 864028679
 
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 31 metai
 
 
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VIOLETA KAZIŪNIENĖ
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 13 metų
..
 
..
….
….
….
…..
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
MARIJANA PRUSAKAITĖ-SEMIONOVA
 
 Tel. 85 2586281
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 16 metų
….
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
JULIJA SEVRUSEVIČIENĖ
Tel. 85 2586281
….
….
….
….
….
….
….
….
…..
…..
…..
….
….
….
…..
Raštinės vedėja
….
NATALIJA PURIKOVA
……
Tel. 85 2586281
 
Skip to content