Mokslo metų užbaigimo šventė

…..Birželio 9 dieną paskutinis šių mokslo metų skambutis nuskambėjo Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės” gimnazijos pradinukams. Su pradine mokykla atsisveikino 16 ketvirtokų. Gimnazijos direktorė  Violeta Dapkevičienė visiems jiems įteikė Pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, o patiems geriausiems – pagyrimo raštus ir padėkas. Mokytoja Rima savo auklėtiniams palinkėjo drąsiai ir garbingai žengti į naują savo gyvenimo etapą, išlikti draugiškiems ir vieningiems, siekti naujų tikslų ir svajonių.    
…..Ketvirtokai padėkos žodį tarė gimnazijos administracijai, savo mokytojams, gimnazijos darbuotojams ir tėveliams.
…..Šventės metu pagyrimo raštais ir padėkomis buvo apdovanotir puikiai bei labai gerai mokslo metus užbaigę ir gimnazijos vardą garsinę kiti pradinių klasių mokiniai, mokytojai – už profesionalų darbą ir kitus nuopelnus, mokinių tėveliai – už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą, organizuojant popamokines veiklas.
…..Sudainavę gimnazijos himną, palinkėję vieni kitiems gerai pailsėti, pradinukai išsiskirstė atostogauti.
…..
Pradinių klasių mokytojos
 

Integruotų veiklų projektas ,,Vasarą pasitinkant“

…..Vasarą Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokiniai pasitiko birželio 1-9 dienomis dalyvaudami integruotų veiklų projekte ,,Vasarą pasitinkant“. Jo metu mokiniai ruošė atvirutes tėčiams, dalyvavo sporto šventėje, Visuomenės sveikatos biuro organizuotose ,,Sveikatos žaidynėse“, linksmai leido laiką įvairiose edukacijose: ,, Kulinarinėse dirbtuvėse“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje, įsikūrusiame Vilniaus senamiestyje. Kūrė atostogų planus MindMaps skaitmeninėje platformoje.
…..Baigiantis projektui, mokiniai susitiko su bibliotekininke ir savo draugams paruošė knygų, kurias siūlė perskaityti vasarą, pristatymus. Na, o paskutinę dieną susitiko  gimnazijos kieme. Gimnazijos direktorė pasveikino visus sėkmingai užbaigus mokslo metus.  Puikiai, labai gerai ir gerai besimokančius, dalyvaujančius įvairiuose, gimnaziją garsinančiuose renginiuose mokinius apdovanojo garbės raštais ir padėkomis bei visiems palinkėjo gražios vasaros.
…..
Pradinių klasių mokytojos

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ

…..Gegužės 26 dieną gimnazijos abiturientams nuskambėjo PASKUTINIS SKAMBUTIS, skelbiantis nueito mokyklinio kelio pabaigą ir naujojo pradžią. Simbolinė šventė, kupina ne tik jaunatviško klegesio, bet ir švelnaus liūdesio bei susimąstymo akimirkų, dar kartą priminė, kad laikas nestovi vietoje, ir šiandien dvyliktokai į mokyklą grįžo jau tik trumpam…
…..Į naują gyvenimo kelią išeinantiems dvyliktokams linkime jaunatviško ryžto, drąsos, užsispyrimo ir sėkmės, siekiant savo svajonių įgyvendinimo. Na, o jei sėkmė užtruktų, linkime niekada nenuleisti rankų ir pasitikėti savimi!

Lietuvių kalbos savaitė

…..Gegužės 16-20 dienomis gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos savaitė. Šios savaitės veiklų tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, kalbinius ir kūrybinius įgūdžius, norą puoselėti bei saugoti gimtąją kalbą. Visą savaitę lietuvių kalbos ir literatūros pamokos pradėtos mintimis apie gimtąją kalbą, jos istoriją, įdomybes, kalbėta apie kalbos taisyklingumo svarbą, atliktos įvairios kalbos ir literatūros užduotys.
…..Pirmadienį 8 ir IG klasių mokiniai dalyvavo raštingiausio mokinio konkurse. Taisyklingiausiai diktantą parašė Elinga Purlytė ir Tomas Šantrukovas.
…..Antradienį mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse „Rašau apie Lietuvą“. Šios veiklos tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Dailiai rašyti stengėsi visi, tačiau labiausiai pasisekė penktokams Normantui Pivoriūnui ir Lianai Buinovskajai.
…..Trečiadienį vyko lietuvių liaudies pasakų iliustravimo veiklos: mokiniai skaitė įvairias pasakas, tarėsi, kurias iš jų norėtų iliustruoti, drąsiai pasitelkė fantaziją bei eksperimentavo, piešdami iliustracijas.
…..Visą savaitę dešimtokai ir vienuoliktokai atliko tiriamuosius darbus apie Lietuvos kalbininkus, ruošė medžiagą interaktyviai parodai ,,Žymiausi Lietuvos kalbininkai“.
…..Penktadienį apibendrinome Lietuvių kalbos savaitę ir organizavome Protų mūšį ,,Ką žinai apie lietuvių kalbą?“ Mokiniai jėgas išbandė individualiai arba grupelėmis, todėl išgirsti ir įsidėmėti faktai, o neretai ir įvairios detalės ar smulkmenos, iš pirmo žvilgsnio pasirodžiusios nesvarbios, padėjo atsakant į klausimus. 
…..Tikimės, kad organizuotos veiklos praturtino mokinių žinias, lavino kalbinius ir kūrybinius įgūdžius, stiprino atsakomybę laiku atlikti užduotis, mokė bendradarbiauti. Dėkojame visiems dalyviams ir kviečiame puoselėti bei saugoti savo gražią ir turtingą gimtąją kalbą kiekvieną dieną.
…..
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Lina Mikutytė, Violeta Kaziūnienė, Marijana Prusakaitė-Semionova
Skip to content