Džiaugiamės įrengta gamtos mokslų laboratorija

…..Gimnazija šiuos mokslo metus pasitiko naujai įrengta gamtos mokslų laboratorija. Atliktas kapitalinis patalpos remontas: sutvarkyti vamzdynai, elektros instaliacija, įsigyti modernūs baldai. Inovatyvi ugdymo erdvė paskatins mokinius dar labiau domėtis gamtos mokslais, o mokytojai turės galimybę vesti šiuolaikiškas, kūrybiškas, praktine tiriamąja veikla grįstas pamokas.
Skip to content