Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

…..Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.
…..Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.
…..Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.
…..Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.
…..Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

eTwinning projekto ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniam mokiniui?“ nauja veikla

…..Gegužės 26 d. mūsų gimnazijos eTwinning projekto ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniam mokiniui?“ dalyviai dalyvavo nuotoliniame susitikime su dr. Daiva Šeškauskaite – dainų atlikėja, muzikante, lektore, apeigų vedėja ir renginių organizatore. Ji Lietuvos gimnazijų, mokyklų jaunimui pasakojo tema ,,Ką lietuvių, žemaičių, suvalkų, aukštaičių, dzūkų, sėlių, žiemgalių, prūsų, aisčių, bartų, nadruvių kultūra sako šiuolaikiniam jaunimui?“ Paskaitos metu lektorė kalbėjo apie tai, ar Lietuva gali išlikti nuo seno savo pasaulėžiūrą, pasaulėjautą puoselėjančia šalimi, turinčia neįkainojamus, bet vis naikinamus turtus. Taip pat apie tai, kokie mes esame, kokius norime matyti savo vaikus, vaikaičius, ar išliks vertybės, ar protėvių išgrynintus simbolius naudosime, ar juos naudos kiti.
…..
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lina Mikutytė ir Violeta Kaziūnienė
Skip to content