,,ŠIRDIS VILNIUJE“

…..Spalio 21 dieną gimnazijos mokytojų kolektyvas lankėsi Valstybiniame Jaunimo teatre, kur žiūrėjo A. Juozaičio pjesę ,,Širdis Vilniuje“ (režisierius J. Vaitkus).
Parašyti pjesę rašytoją įkvėpė XX a. pradžios dviejų Lietuvai skaudžiai pažįstamų politinių veikėjų, kitaip – „geležinių vadų“ – Juzefo Pilsudskio ir Felikso Dzeržinskio asmenybės. Rašytojas įsivaizdavo galimą abiejų legendomis apipintų herojų mistinį susitikimą, kuris įvyksta tuo metu, kai Vilniuje laidojama J. Pilsudskio širdis. Spektaklyje vaizduojama mistinė vieta, tarsi skaistykla, o gal kalėjimas, kuriame atsiduria ne tik abu revoliucionieriai, bet ir rašytojas Balys Sruoga, poetas Česlovas Milošas, Lietuvos kunigaikščių palikuonis Jurgis Giedraitis. Per juos atsiskleidžia niekaip nepasidalintos Lietuvos istorinės paralelės, žiaurių diktatorių ir revoliucionierių charakteriai, jų diskutuotinas patriotizmas, išryškėja dar neatsakyti lietuvių tautos tapatybės klausimai. Šie du revoliucionieriai padarė neabejotiną įtaką Lietuvos, o ypatingai Vilniaus miesto istorijai.
…..Spektaklis paliko gilius įspūdžius. Dar ir dabar svarstome kai kurias problemas. Viena iš jų – koks Vilnius šiandien mūsų širdyse?
…..Lietuvių kalbos mokytojos

Išvyka į Vilniaus televizijos bokštą

…..Spalio 19 dieną 6 klasės mokiniai apsilankė viename iš aukščiausių statinių Rytų Europoje – Vilniaus televizijos bokšte. 
…..Besiklausydami garso įrašo, mokiniai sužinojo, kada ir kaip buvo pastatytas šis unikalios konstrukcijos pastatas, sužinojo, kad čia yra Lietuvos radijo ir televizijos centras. Ypač įdomi mokiniams pasirodė ekspozicija, skirta tragiškiems Sausio 13 – osios įvykiams atminti. Apžiūrėję  televizijos bokšto maketą, vaikai liftu pakilo į besisukančią apžvalgos aikštelę, kuri yra 165 metrų aukštyje. Būdami čia, mokiniai pamatė Vilniaus panoramą, grožėjosi rudeniškai spalvingu miestu ir jo apylinkėmis,  mažyčiais namų stogais, upių vingiais, miškais, parkais… Buvo akivaizdu, kad vaikų įspūdžiai pranoko lūkesčius.
…..Grįžę į gimnaziją, mokiniai dar ilgai aptarinėjo matytus Vilniaus vaizdus, dalinosi patirtais įspūdžiais.
…..Lietuvių kalbos mokytoja, 6 klasės vadovė Violeta Kaziūnienė

Mokytojų diena „Verdenės“ gimnazijoje

…..Spalio 5-toji gimnazijos mokytojams buvo ypatinga – minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Mokinių taryba visų gimnazijos mokinių vardu parengė staigmeną. Iš ryto mokytojus pasitiko  vaikinai „juodais drabužiais“, kurie lydėjo juos iki gimnazijos. Įėjus į vidų, mokytojų laukė sveikinimai ir saldžios dovanėlės. Prasidėjus pamokoms, per gimnazijos radiją dar kartą buvo pasveikinti mokytojai su jų profesine švente ir pakviesti į 108 kabinetą, kur jų laukė staigmena – saldžių vaišių stalas. Pamokas tęsė dvyliktokai ir kai kurios vienuoliktos klasės mokinės. Norėjome, kad mokytojai pailsėtų ir galėtų ramiai pabendrauti. Pasivaišinus, pakvietėme šventės „kaltininkus“ į salę. Ten mokytojai, susiskirstę į keturias komandas, dalyvavo išradingoje viktorinoje. Buvo daug juoko, gerų emocijų, o svarbiausia – nuoširdumo. Viktoriną laimėjusi komanda buvo apdovanota prizu. Renginio pabaigoje administracijai ir mokytojams buvo įteikti diplomai už tai, kuo jie labiausiai išsiskiria iš kitų.
…..Šią dieną padėkojome mokytojams už jų sunkų darbą, norėjome pradžiuginti ir nustebinti. Tikimės, kad mums pavyko!
…..Mokinių taryba
Skip to content