Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija

Regina Stankevičienė – pirmininkė, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
Beatričė Naujalienė – sekretorė, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
Stasė Korsakovienė – narė, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
Deividas Podleckis – narys, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
Komisijos veiklos koordinatoriai ir administracijos atstovai komisijoje:
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marijana Prusakaitė-Semionova, tel. 852586281, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams  Julija Sevrusevičienė, tel. 852586281, el. p. mobingas.verdene@gmail.com
…..
…..
Skip to content