Prevencinė veikla

……
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
…..
Geros savijautos programa
….
,,Obuolio draugai“ (pradinėms klasėms)
……
LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės” (V – VIII klasėms)
…..
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis.
…..
„Zipio draugai“ (pradinėms klasėms)
…..
,,Įveikiame kartu“ (pradinėms klasėms)
…..
,,Raktai į sėkmę“ (IG – IVG klasėms)
…..
Skip to content