Prevencinės programos

LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės” (V – VIII klasėms)
…..
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis.
…..
…..
Skip to content