Biblioteka

Bibliotekos vizija:

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos  centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze.

Bibliotekos tikslas – ugdyti mokinių komunikacinius ir kultūrinius gebėjimus bei  teikti gimnazijos bendruomenės nariams informacines paslaugas, sudaryti sąlygas mokymuisi, savišvietai, laisvalaikio pomėgių tenkinimui.

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Audio, CD ir skaitmeninės mokomosios programos;
 • Periodiniai leidiniai.

  Bibliotekos struktūra:

  • abonementas;
  • skaitykla;
  • vadovėlių fondas.
    
   ….
   ….
   ….
   Bibliotekininkė Renata Boguslavska
   el. paštas: renata.boguslav@gmail.com,
   tel. (8 5) 258 6281
   Bibliotekos darbo laikas:   745-17 00 val.
   Skaitytojai aptarnaujami: 800-16 00 val.
   
   
  ….
  ….
  ….
  Skaitytojai gali:
  Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis ir kitais turimais dokumentais.
  Nemokamai naudotis internetu.
  Dirbti ir mokytis dirbti kompiuteriu.
  Naudotis spausdintuvais.
  Konsultuotis dirbant kompiuteriu ar kita skaitykloje esančia technika.
  Gauti informaciją apie profesinį ugdymą.
  Konsultuotis ieškant informacijos šaltinių.
  Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.
  Skaitykite internete
  http://antologija.lt/texts/23/tu rinys_l.html – Lietuvių klasikinės literatūros antologija (virtuali knygų biblioteka).
  www.nemokamosknygos.lt – parlamentaro Gedimino Navaičio nemokama internetinė biblioteka.
  Dainuojamoji poezija
  http://katekizmas.group .lt/-rašytojai ir poetai (tekstai internete).
  http://www.tekstai.lt/ – įvairūs tekstai – šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija.
  http://vertimas.vdu.lt –  vertimas iš anglų į lietuvių.
  http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ – skaitmeninė biblioteka.
 
Skip to content