Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Sekretorė – Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
…..
Nariai:
…..
Rasa Jarumbauskienė
Bronė Dalė Jokužienė
Stasė Korsakovienė
Lina Mikutytė
Teresė Vinslovaitė
…..
…..
GIMNAZIJOS TARYBA
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
…..
Sekretorė –  Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
…..
Vytautas Garšva (mokytojų atstovas)
Stanislovas Radavičius (tėvų atstovas)
Kristina Buidovaitė-Pivoriūnienė (tėvų atstovė)
Laura Pliavgo (tėvų atstovė)
Emilija Beržinytė (mokinių atstovė)
Tadas Radavičius (mokinių atstovas)
Karina Boguslavska (mokinių atstovė)
…..
Kuruoja:
…..
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
…..
MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkė – Dominyka Kernaitė, IIIG
…..
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja – Jelena Kumišča, IIIG
……
Mokinių tarybos sekretorė – Emilija Beržinytė, IVG
…..
Mokinių tarybos nariai:
Aurėja Baltrušaitytė, IVG
Justinas Antanas Šatas, IIIG
Tadas Radavičius, IIIG  
Karina Boguslavska, IIG
Laura Paškovskytė, IIG
Rosita Račkauskaitė, IIG   
Vita Tupikovskytė, IG 
Inesa Kanclež, IG   
Aurelijus Traur, 8 kl.
Dominykas Ladygo, 8 kl.
Ernest Filipovič, 7 kl.
Viktorija Krečiūtė, 7 kl.
Vyta Laminskytė, 7 kl.
…..
Koordinatorius:
istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Algirdas Baltuškonis
…..
Mokinių tarybos veiklą kuruoja: 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
…..
…..
MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
…..
Pirmininkė – Violeta Dapkevičienė, gimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
…..
Sekretorė – Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
…..
Nariai:
…..
Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Regina Stankevičienė‚ biologijos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, logopedė      
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Janina Klimaševska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
…..
…..
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
…..
Komisijos pirmininkė – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
…..
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Rima Rybakova, socialinė pedagogė, logopedė
…..
Sekretorė – Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
…..
Nariai:
…..
Danuta Vetrenkienė, specialistė darbui su rizikos šeimomis Paberžės seniūnijoje
Audronė Pilipavičienė, specialioji pedagogė
Joana Butėnaitė, psichologė
Rima Vaitonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Algirdas Baltuškonis, istorijos mokytojas
Jūratė Keršulytė, anglų kalbos mokytoja
Skip to content