Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Sekretorė –  Rima Jonytė – Jackova (tėvų atstovė)
…..
Nariai:
…..
Renata Boguslavska (mokytojų atstovė)
Valdemar Šaveiko (mokytojų atstovas)
Inga Kerulienė (tėvų atstovė)
Julija Sevrusevičienė (tėvų atstovė)
Edvard Šileika (mokinių atstovas)
Vita Tupikovskytė (mokinių atstovė)
Asta Šatienė (bendruomenės atstovė)
…..
Kuruoja:
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
…..
 
GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Jolanta Jurkšaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
 
Rasa Jarumbauskienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Bronė Dalė Jokužienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja
Lina Mikutytė – kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Ana Podberezkina – socialinių mokslų, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyresnioji mokytoja 
Rima Vaitonienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 
…..
…..
MOKINIŲ TARYBA
 
Laikinai einanti pareigas Mokinių tarybos pirmininkė – Viktorija Krečiūtė IIG
….
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas – Lavija Rybakova IG
…..
Mokinių tarybos nariai:
…..
Kamila Liutkevič IIIG
Dominykas Ladygo IIIG
Veronika Rodevič IIG
Vyta Laminskytė IIG
Jekaterina Uleckaja IIG
Guoda Juzefovičiūtė IG
Aneta Kerulytė IG
Karina Frolova IG
Jolita Krečiūtė 8 kl.
Greta Bobinaitė 8 kl.
Elinga Purlytė 8 kl.
Skaistė Radavičiūtė 8 kl.
Ksenija Valentina Kumišča  8 kl.
Edita Kiselytė 8 kl.
Milana Zdanovič 7 kl.
Gabija Traur 7 kl.
Gabija Jurgelevič 7 kl.

 

…..
Koordinatorė:
Technologijų vyresnioji mokytoja Laima Juodėnienė 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja: 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
 
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkė – Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
 
Sekretorė – Jūratė Kažemėkienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Nariai:
 
Danuta Vetrenkienė, specialistė darbui su rizikos šeimomis Paberžės seniūnijoje
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Beatričė Naujalienė, specialioji pedagogė
Renata Boguslavska, bibliotekininkė, istorijos vyresnioji mokytoja
Rima Vaitonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
…..
…..
MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė – Violeta Dapkevičienė, gimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 
Sekretorė – Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
 
Nariai:
 
Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Regina Stankevičienė‚ biologijos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė      
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Alicija Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
 
Skip to content