Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Sekretorė – Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
…..
Nariai:
…..
Rasa Jarumbauskienė
Bronė Dalė Jokužienė
Stasė Korsakovienė
Lina Mikutytė
Teresė Vinslovaitė
…..
…..
GIMNAZIJOS TARYBA
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
…..
Sekretorė –  Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
…..
Vytautas Garšva (mokytojų atstovas)
Stanislovas Radavičius (tėvų atstovas)
Kristina Buidovaitė-Pivoriūnienė (tėvų atstovė)
Laura Pliavgo (tėvų atstovė)
Emilija Beržinytė (mokinių atstovė)
Tadas Radavičius (mokinių atstovas)
Karina Boguslavska (mokinių atstovė)
…..
Kuruoja:
…..
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
…..
MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkė – Dominyka Kernaitė, IIIG
….
…..
Mokinių tarybos sekretorė – Emilija Beržinytė, IIIG
…..
…..
Mokinių tarybos nariai:
Albertas Savanevičius        IVG kl.
Aurėja Baltrušaitytė           IVG kl.
Jelena Kumišča                  IIIG kl.
Justinas Antanas Šatas       IIIG kl.
Karina Boguslavska           IIG kl.
Laura Paškovskytė             IIG kl.
Rosita Račkauskaitė           IIG kl.
Inesa Kanclež                     IG kl.
Karolina Kurbatavičiūtė     IG kl.
Vita Tupikovskytė             IG kl.
Aurelijus Traur                   8 kl.
Dominykas Ladygo           8 kl.
Ernest Filipovič                  7 kl.
 
…..
Koordinatorius:
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas Algirdas Baltuškonis
…..
…..
MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
…..
Pirmininkė – Violeta Dapkevičienė, gimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
…..
Sekretorė – Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
…..
Nariai:
…..
Alicija Balcevič – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Lina Mikutytė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Rima Vaitonienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Teresė Vinslovaitė – muzikos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova –socialinė pedagogė metodininkė, logopedė
…..
…..
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
…..
Komisijos pirmininkė – Marijana Prusakaitė-Semionova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė
…..
Sekretorė – Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
…..
Danuta Vetrenkienė, specialistė darbui su rizikos šeimomis Paberžės seniūnijoje
Joana Butėnaitė, psichologė
Stasė Korsakovienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Rasa Jarumbauskienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė
Lina Mikutytė,  kalbų metodinės grupės pirmininkė