Gimnazijos savivalda

GIMNAZIJOS METODINĖ TARYBA
…..
Pirmininkė – Jolanta Jurkšaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
…..
Nariai:
 
Rasa Jarumbauskienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Bronė Dalė Jokužienė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja
Lina Mikutytė – kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Vida Domarkienė – socialinių mokslų, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja
Stasė Korsakovienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė
 
…..
…..
GIMNAZIJOS TARYBA
…..
Pirmininkė – Rasa Jarumbauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 
Sekretorė –  Rima Jonytė – Jackova (tėvų atstovė)
 
Nariai:
 
Renata Boguslavska (mokytojų atstovė)
Valdemar Šaveiko (mokytojų atstovas)
Inga Kerulienė (tėvų atstovė)
Julija Sevrusevičienė (tėvų atstovė)
Karolina Kurbatavičiūtė (mokinių atstovė)
Edvard Šileika (mokinių atstovas)
Vita Tupikovskytė (mokinių atstovė)
 
Kuruoja:
Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė
 
MOKINIŲ TARYBA
 
Laikinai einanti Mokinių tarybos pirmininkės pareigas – Viktorija Krečiūtė, IG kl.
…..
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja – Inesa Kanclež, IIIG kl. 
…..
Mokinių tarybos nariai:
…..
Greta Bobinaitė, 7 kl.
Elinga Purlytė, 7 kl.
Krečiūtė Jolita, 7 kl.
Skaistė Radavičiūtė, 7 kl.
Vyta Laminskytė, IG kl.
Veronika Rodevič, IG kl.
Tomas Kaziūnas, IG kl.
Aurelijus Traur, IIG kl.
…..
Koordinatorė:
Technologijų vyresnioji ir dailės mokytoja Laima Juodėnienė 
Mokinių tarybos veiklą kuruoja: 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Kaziūnienė
 
 
 
MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė – Violeta Dapkevičienė, gimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 
Sekretorė – Stasė Korsakovienė, matematikos mokytoja metodininkė
 
Nariai:
 
Lina Mikutytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Regina Stankevičienė‚ biologijos mokytoja metodininkė
Rima Rybakova‚ socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė      
Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Alicija Balcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Komisijos pirmininkė – Rima Rybakova, socialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja –Violeta Kaziūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 
Sekretorė – Rima Vaitonienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 
Nariai:
 
Danuta Vetrenkienė, specialistė darbui su rizikos šeimomis Paberžės seniūnijoje
Vida Domarkienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė
Jūratė Keršulytė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 
Skip to content