Mokytojai

 
DIRBANČIŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS
…..
2020-2021 M.M.
Eil.
Nr.
Mokytojo
vardas,
pavardė
Pareigos
1Violeta Dapkevičienėgimnazijos direktorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
2Violeta Kaziūnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
3Marijana Prusakaitė-Semionova direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
4Viktoras Martyncevas mokytojas, atliekantis vadybines funkcijas, fizikos ir IT vyresnysis mokytojas
5Birutė Baušienėikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
6Stanislava Cijunaitienėikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
7Irina Daugvilienėpriešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
8Rasa Jarumbauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
9Edita Voiničienėpradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
10Jolanta Jurkšaitienė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
11Rima Vaitonienėpradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
12Kun. Juzef Makuttikybos mokytojas
13Deividas Podleckisetikos mokytojas
14Lina Mikutytėlietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
15Jūratė Keršulytėanglų kalbos vyresnioji mokytoja
16Irena Dzvinelanglų kalbos vyresnioji mokytoja
17Asta Martyncevienėrusų kalbos vyresnioji mokytoja
18Renata Boguslavskabibliotekininkė, istorijos vyresnioji mokytoja
19Vida Domarkienėistorijos mokytoja metodininkė, pilietiškumo pagrindų mokytoja
20Stasė Korsakovienė matematikos mokytoja metodininkė
21Bronė Dalė Jokužienėmatematikos vyresnioji mokytoja
22Jurijus Pliavgo fizikos vyresnysis mokytojas, žmogaus saugos mokytojas
23Regina Stankevičienė biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja
24Vytautas Gražys geografijos vyresnysis mokytojas
25Vytautas Garšva fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
26Valdemar Šaveikofizinio ugdymo mokytojas
27Laima Juodėnienėtechnologijų vyresnioji mokytoja
28Lijana Šulcaitėtechnologijų mokytoja
29Violina Romeikaitėšokio mokytoja
30Tadas Šileikaneformaliojo ugdymo mokytojas
31Elena Sartatavičiūtėmuzikos mokytoja
32Živilė Jackūnaitė - Šantarienėdailės mokytoja
33Beatričė Naujalienėmokytojo padėjėja, pagalbos mokiniui specialistė
34Rima Rybakovasocialinė pedagogė metodininkė, vyresnioji logopedė
35Inga Strėlienėmokytojo padėjėja
36Ana Boguslavskienėmokytojo padėjėja
 
 
 
Skip to content