Projektai

Gimnazijoje vykdomi šie projektai:
 • Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojami kasmetiniai projektai
 • Savaitė be patyčių
 • Projektas „Sveikatiada“
 • Stovykla „Berželis “
 • Piešinių ir žinių konkursas „Pažink Tėvynę iš arčiau“
 • ES programa „Pienas vaikams“
 • ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“
 • Prevencinė programa „Zipio draugai“
 • „Įveikiame kartu“
 • „Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“
 • „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
 • Jaunųjų šaulių pratybos “Stiprybė – vienybėje”
 • Rajoninis renginys „Seku seku pasaką“
 • Konstitucijos egzaminas
 • TAIZE
 • Respublikinis edukacinis projektas ,,Motiejaus Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“
 • Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)
 • Akcija „DAROM“
 • Tarptautinė Vaikų Knygos Diena
 • Vilniaus Jovarai
 • Europos kalbų diena
 • „Abėcėlės“ šventė
 • „Rudenėlio“ šventė
 • Tarptautinė mokytojų diena
 • Šeimos šventė
 • ,,Informatika pradiniame ugdyme“
 • ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
 • „Nepamiršk parašiuto“
 • ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
 • ,,Laimingas vanduo“
Skip to content