Projektinė veikla

Gimnazijoje vykdomi šie projektai:
 • ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“:
(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).
…..
Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.
…..
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.
…..
Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei  kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.
…..
Projektą rėmė Europos regioninės plėtros fondas.
…..
 • Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inicijuojami kasmetiniai projektai
 • Savaitė be patyčių
 • Projektas „Sveikatiada“
 • Stovykla „Berželis “
 • Piešinių ir žinių konkursas „Pažink Tėvynę iš arčiau“
 • ES programa „Pienas vaikams“
 • ES programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“
 • Prevencinė programa „Zipio draugai“
 • „Įveikiame kartu“
 • „Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“
 • „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
 • Jaunųjų šaulių pratybos “Stiprybė – vienybėje”
 • Rajoninis renginys „Seku seku pasaką“
 • Konstitucijos egzaminas
 • Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)
 • Akcija „DAROM“
 • Tarptautinė Vaikų Knygos Diena
 • Vilniaus Jovarai
 • Europos kalbų diena
 • „Abėcėlės“ šventė
 • „Rudenėlio“ šventė
 • Tarptautinė mokytojų diena
 • Šeimos šventė
 • ,,Informatika pradiniame ugdyme“
 • ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“
 • ,,Laimingas vanduo“
 • ,,Tyrinėjimo menas“
 • ,,Pozityvių pokyčių olimpiada“
 • ,,Ar baltų kultūra yra mįslė šiuolaikiniam mokiniui?“
 • ,,Dideli maži ekranai“
Skip to content