Pailgintos dienos grupė

Atsižvelgdami į gimnazijos mokinių tėvų poreikius, siekdami gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, o taip pat plėtodami veiklų po pamokų formas ir įvairovę, organizuojame saugų ir kryptingą pradinių klasių mokinių užimtumą – pailgintos dienos grupę.
Pailgintos dienos grupės metu užtikrinamas konsultavimas dėl namų darbų bei kryptinga pedagoginė pagalba, organizuojamas mokinių laisvalaikis per žaidimą, kūrybinę, kultūrinę veiklą.
Susidomėjusius tėvelius prašome kreiptis į klasės vadovą.
Pailgintos dienos grupės darbo laikas: 13.00 – 17.00 val.
….
….

 

Skip to content