Ugdymo proceso organizavimo trukmė

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021-2022 MOKSLO METAIS
 
Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams – 160, 1–4 klasių mokiniams – 175, 5-8, IG–IIG klasių mokiniams – 185, IIIG klasės mokinimas – 180, IVG klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
 
 
Ugdymo proceso pabaiga ir trukmė (savaitėmis):
 
Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
PU 2022-05-31 33
1-4 2022-06-09 35
5-IIG 2022-06-23 37
IIIG 2022-06-16 36
IVG 2022-05-26 33
 
  
Mokslo metai skirstomi į trimestrus ir pusmečius:
 
  Trimestrai (5-IIG kl.) Pusmečiai (1-4, III-IVG kl.)
I 2021-09-01 – 2021-12-03 2021-09-01 – 2022-01-31
II 2021-12-06 – 2022-03-18 2022-02-01 – 2022-06-09 (1-4 kl.)

2022-02-01 – 2022-06-16 (IIIG kl.)

2022-02-01 – 2022-05-26 (IVG kl.)

III 2022-03-21 – 2022-06-23
      
 
 
 Skiriamos atostogos:
 
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–8, IG–IIIG klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriumi). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

 

Vasaros atostogos IVG klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

 

Skip to content