Ugdymo proceso organizavimo trukmė

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS
 
Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.
 
Ugdymo procesas baigiasi:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 16 d.;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 2021 m. birželio 23 d.;
  • IVG klasės mokiniams – 2021 m. gegužės 24 d.
 
Ugdymo proceso trukmė:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 35 savaitės;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 37 savaitės;
  • IVG klasių mokiniams – 33 savaitės.
 
 
Mokslo metai skirstomi į trimestrus ir pusmečius:
 
Mokslo metai pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais:
1 pusmetis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 29 d. 1- 4 kl., IIIG-IVG kl. mokiniams;
2 pusmetis – 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 16 d. 1- 4 kl. mokiniams;
                     2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 23 d. IIIG klasės mokiniams;                                                               
                     2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. gegužės 24 d. IVG klasės mokiniams.
                    
Mokslo metai pagal  pagrindinio ugdymo programas skirstomi trimestrais:
1 trimestras – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 4 d.
2 trimestras – 2020 m. gruodžio 7 d. – 2021 m. kovo 19 d.
3 trimestras – 2021 m. kovo 22 d. – 2021 m. birželio 23 d.
 
 
 
 
 
 
 
Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2020-10-26

 

2020-10-30

 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Žiemos atostogos

2020-12-23

2021-02-15

2021-01-05

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

IVG klasė (atostogų diena už dalyvavimą užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalyje)

2021-04-06

2021-04-12

2021-04-09

2021-04-12

Vasaros:

1-4 klasės

5-8, I-IIIG  klasės

IVG klasė

 

 

2021-06-10

2021-06-23

Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

 

 

2021-08-31

 

 
Skip to content