Ugdymo organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 MOKSLO METAIS
 
Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.
 
Ugdymo procesas baigiasi:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 2019 m. birželio 7 d.;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 2019 m. birželio 21 d.;
  • IVG klasės mokiniams – 2019 m. gegužės 24 d.
 
Ugdymo proceso trukmė:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 35 savaitės;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 37 savaitės;
  • IVG klasių mokiniams – 33 savaitės.
 
Mokslo metai skirstomi į trimestrus ir pusmečius:
 
Mokslo metai pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais:
1 pusmetis – 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 18 d. 1- 4 kl., IIIG-IVG kl. mokiniams;
2 pusmetis – 2019 m. sausio 21 d. – 2019 m. birželio 7 d. 1- 4 kl., IIIG klasių mokiniams;
                     2019 m. sausio 21 d. – 2019 m. gegužės 24 d. IVG klasės mokiniams;
                    
Mokslo metai pagal  pagrindinio ugdymo programas skirstomi trimestrais:
1 trimestras – 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.
2 trimestras – 2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. vasario 28 d.
3 trimestras – 2019 m. kovo 1 d. – 2019 m. birželio 21 d.
 
 
Atostogos

 

Prasideda Baigiasi
Rudens

 

2018-10-29

 

2018-11-02

 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

Žiemos atostogos

2018-12-27

2019-02-18

2019-01-02

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

IVG klasė (atostogų diena už dalyvavimą užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalyje)

2019-04-23

2019-04-29

2019-04-26

2019-04-29

Vasaros:

5-8, I-IIIG  klasės

 

IVG klasė

 

 

2019-06-21

          

Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai

 

2019-08-31

 

2019-08-31

 
Skip to content