Ugdymo organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 MOKSLO METAIS
 
Mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 
Ugdymo procesas baigiasi:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 2018 m. gegužės 31 d.;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 2018 m. birželio 15 d.;
  • IVG klasės mokiniams – 2018 m. gegužės 25 d.
Ugdymo proceso trukmė:
  • 1 – 4 klasių mokiniams – 34 savaitės;
  • 5 – IIIG klasių mokiniams – 36 savaitės;
  • IVG klasių mokiniams – 33 savaitės.
Mokslo metai skirstomi į trimestrus ir pusmečius:
 
Mokslo metai pagal pradinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomi pusmečiais:
1 pusmetis – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d. 1- 4 kl., IIIG-IVG kl. mokiniams;
2 pusmetis – 2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. birželio 15 d. 1- 4 kl., IIIG klasių mokiniams;
                     2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. gegužės 25 d. IVG klasės mokiniams;
                    
Mokslo metai pagal  pagrindinio ugdymo programas skirstomi trimestrais:
1 trimestras – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.
2 trimestras – 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d.
3 trimestras – 2018 m. kovo 1 d. – 2018 m. birželio 15 d.
 
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2017-10-30
2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
2017-12-27
2018-02-19
2018-01-03
2018-02-23
Pavasario (Velykų)
IVG klasė (atostogų diena už dalyvavimą užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalyje)
2018-04-03
2018-04-09
2018-04-06
2018-04-09
Vasaros:
1-4 klasės
5-8, I-IIIG  klasės
IVG klasė
 
 
2018-06-01
2018-06-18     
Pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai
 
2018-08-31
2018-08-31
 
2018-08-31